Posty

POWSTANIE LISTOPADOWE

Obraz
Powstanie listopadowe , wojna polsko-rosyjska 1830-1831. Powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku.  W rocznicę wybuchu powstania obchodzony jest Dzień Podchorążego.  PRZYCZYNY POWSTANIA LISTOPADOWEGO  Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było nieprzestrzeganie przez carów Imperium Rosyjskiego z  postanowień konstytucji z 1815 roku .  W roku 1821 zawieszono wolność zgromadzeń i zakazano działalności masonerii.  Aleksander I w 1819 roku zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną.  SKUTKI POWSTANIA LISTOPADOWEGO Najbardziej znaczącym  skutkiem  były zwiększone represje.  W 1832 roku nastąpiło znaczne ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego. Konstytucji została zastąpiona Statutem Organicznym.                                                           Wielka emigracja                                               Budowa cytadeli warszawskiej. *Autonomia prawa. A

Wybitne postacie XX wieku

Obraz
Lech Wałęsa          Urodził się w 29 września 1943 roku w Popowie. Był politykiem, działaczem związkowym, a przede wszystkim prezydentem .         Był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Lech Wałęsa był z zawodu elektrykiem . Pracował w Sztolni Gdańskiej . Rozpoczął tam pracę w 1967 roku. Wchodził w komitet strajku , a także był działaczem związkowym . Był niejednokrotnie aresztowany , inwigilowany, a w końcu zwolniony z pracy w 1976.        W 1990 kandydował w wyborach prezydenckich , które wygrał. Były to pierwsze wybory powszechne . Pełnił tą funkcję w latach 1990-1995.        W 1981 otrzymał nagrodę Człowieka Roku magazynu "Time", otrzymał medal Unesco , medal republiki Urugwaju, a 2009 medal im. Ernesta Reutera. Źródło:Wikipedia.pl

Wybitna noblistka Maria Skłodowska-Curie

Obraz
                                    Maria Skłodowska-Curie Praca Pauliny Maria Skłodowska-Curie była wybitną uczoną, której światową sławę przyniosło odkrycie pierwiastków promieniotwórczych –radu i polonu. Jest dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla . MAŁE CURIE - PRZENOŚNE APARATY RENTGENOWSKIE LABORATORIUM  RENTGENOWSKIE W PRACOWNI WIELKIEJ UCZONEJ MARIA Z CÓRKĄ MARIA Z OJCEM I SIOSTRAMI ŹRÓDŁO: www.wikipedia.pl, żródło  własne

KOTYLIONY NASZYCH UCZNIÓW.

Obraz
NASZE KOTYLIONY . kotylion Amelki Kotylion Filipa Kotylion Juliana Kotylion Pawła Kotylion Karoliny Kotylion Oskara Kotylion Zosi Kotylion Weroniki Kotylion Wikorii Kotylion Maćka Kotylion Bartka Kotylion Borusa Kotylion Bruna Kotylion Dawida Kotylion Dominiki Kotylion Julii Kotylion Tomka Kotylion Wiktorii Kotylion Bartka Kotylion Martyny Kotylion Franka Kotyliony Piotrka  Kotylion Eli Kotylion Pauliny Kotylion Anastazji Kotylion Daniela i Oli Kotylion Kamila Kotylion Nicoli Kotylion Nadii  Kotylion Natalii Kotylion Bartka Kotylion Szczepana Źródło własne.